Bel ons:

024 323 09 60

Openingstijden:

Ma-Vr: 08:00 - 17:00

Trends & ontwikkelingen van de bouwsector

Het nieuws uit de bouwsector is voortdurend in beweging. Als bouw bedrijf volgt Boerboom Nijmegen actualiteiten op de voet. Enerzijds als aannemer en anderzijds als vastgoedexpert, is ons streven om op de voorgrond te staan van trends en ontwikkelingen. In dit artikel is ingezoomd op landelijke en regionale trends en hoe wij hierop inspelen.

Trend: duurzaamheid

In 2023 is duurzaamheid in de bouwsector urgenter dan ooit, met de groeiende wereldbevolking en de druk om CO2-neutraal en duurzaam te bouwen. Lees meer over onze stappen in duurzaam en circulair bouwen hier:

Duurzaamheid in de bouwsector
Duurzaam bouwen: 3 praktijkvoorbeelden
Boerboom implementeert badkamer renovatie panelen

Trend: Veranderende demografie

Veranderende demografie leidt tot vraagverandering in de bouwsector. De vergrijzing zorgt voor een groeiende vraag naar woningen voor ouderen, waarbij bouwbedrijven moeten investeren in technologieën en aanpassingen aan de behoeften van senioren. Urbanisatie leidt tot de vraag naar compacte en duurzame stedelijke woningen, terwijl de groeiende vraag naar kleinere woningen wordt aangedreven door verschillende factoren zoals vergrijzing, huizenprijzen en veranderende levensstijlen.

Trend: Verstedelijking

De snelle verstedelijking van Nederland leidt tot grote veranderingen in de bouwsector. Met een groeiende bevolking in steden en dorpen neemt de vraag naar nieuwe woningen en gebouwen, zoals appartementen en kantoren, sterk toe. Hierdoor ontstaat de noodzaak om bouwprojecten anders te ontwerpen en te realiseren, om te voldoen aan de behoeften van een grotere stedelijke bevolking.

De toenemende verstedelijking in Nederland vraagt om aanpassingen in de bouwsector. Er is een grotere vraag naar duurzame en energie-efficiënte woningen die aansluiten bij de behoeften van stadsbewoners. Ook is er focus op het creëren van aantrekkelijke voorzieningen en kantoren die flexibel zijn en voldoen aan de veranderende eisen van stedelijke bewoners en werknemers.

Met beperkte ruimte in steden moeten wij als bouw- en aannemersbedrijf Nijmegen creatieve oplossingen vinden, zoals hoogbouw, mix-used gebieden, en hergebruik van bestaande gebouwen. Efficiënt gebruik van beschikbare ruimte kan worden bereikt door compactere woningtypen en groene elementen in de bouw. Samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers is essentieel om Nederlandse steden en dorpen aantrekkelijker, duurzamer en efficiënter te maken voor de bewoners, zo ook Nijmegen.

(Bron: Trends in de bouw 2023)

Hoe anticipeert Boerboom Nijmegen op bovenstaande trends:

Boerboom Nijmegen speelt in op de veranderende demografie en de voortdurende krapte op de woningmarkt door strategisch te focussen op verschillende invalshoeken en leeftijdsgroepen. In samenwerking met wooncorporaties zoals SSH&, zetten we in op de groeiende vraag naar studentenwoningen. Zo is er bijvoorbeeld een fietsenkelder omgebouwd tot slim ontworpen kamers, wat aansluit op de behoeften van jonge bewoners. Voor onder andere de vergrijzende bevolking werken we samen met organisaties zoals Woonstichting Gendt, waar wij ons richten op het creëren van comfortabele en toegankelijke sociale huurwoningen. Tevens zijn bestaande panden uitgebreid en aangepast om nieuwe leslokalen te creëren voor het Montessori college, waarbij duurzaamheid en hergebruik van materialen centraal staan.

In de commerciële/private sector, vertegenwoordigd door MVGM, richt Boerboom Nijmegen zich op de uitdagingen van de voortdurende krapte op de woningmarkt. Wij zorgen voor regelmatig onderhoud van panden en richten ons niet alleen op eenmalige projecten, wat essentieel is om de woningvoorraad in goede staat te houden en te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige huisvesting.

Meer Nieuws items

Ons jaaroverzicht van 2023

Meer informatie

Duurzaamheid in de bouwsector

Meer informatie

Ons jaaroverzicht van 2022

Meer informatie

Verbouwing Doornroosje foyer afgerond

Meer informatie

Verbouwing SSH& Welgelegen met sanitaire wandpanelen

Meer informatie

Verbouwing Doornroosje foyer start juli 2022

Meer informatie

Duurzaam bouwen: 3 praktijk voorbeelden

Meer informatie

Boerboom implementeert badkamer renovatie panelen

Meer informatie
crossmenu