Naarmate het nieuwe jaar zich ontvouwt, reflecteren we bij Boerboom Nijmegen terug op 2023. Dit jaar markeert ons 28-jarige bestaan, een belangrijke mijlpaal die ons aanspoort om voortdurend te innoveren. Doorloop samen met ons het afgelopen jaar; onze medewerkers, successen én uitdagingen.

Personeelsontwikkelingen

Ons team vakmannen en -vrouwen bestaat uit trouwe vaste krachten, nieuwe medewerkers en stagiaires. Als erkend leerbedrijf bieden wij elk jaar stageplaatsen aan. Ook dit jaar verwelkom(d)en wij: Muhannad, Ahmed, Kamil en Lucas, zij vervullen de stage vakkundig timmerman en lopen mee met de projecten van Boerboom aanneming. 

Dit jaar hebben we speciale aandacht besteed aan Frank en Mariëlle, ter ere van hun 12,5-jarige dienstverbanden bij Boerboom Nijmegen. Hans, die al 12,5 jaar als timmerman bij ons werkt, en Mariëlle, verantwoordelijk voor financiële administratie en personeelszaken, werden in het zonnetje gezet met een BBQ die samenviel met de bouwvakperiode.

Er zijn twee nieuwe medewerkers bij ons in het team getreden: Tjeerd (timmerman kozijntechniek en buitendienst) en Koen (service coördinator op kantoor).

Nieuwe samenwerkingen

Boerboom groeit en bouwt verder aan de toekomst. Zo zijn we dit jaar de samenwerking gestart met WOONstichting Gendt. Voor het Montessori College hebben we de uitbreiding van klaslokalen gerealiseerd op het dak. Het Kandinsky College in Molenhoek is verbouwd en zo ook het technieklokaal van het Canisius College is onder handen genomen. Naast de drie grote middelbare scholen in Nijmegen, heeft Boerboom Nijmegen meerdere BKT renovaties verricht en een moderne aanbouw van het particuliere woonhuis aan de Schoutstraat opgeleverd. Er wordt hard getimmerd aan de ontmoetingsplek op Vossenveld en wordt in 2024 afgerond.

Cijfers op een rijtje
→ Totaal aangenomen projecten afgerond 2023: 160
→ Totaal klachtenbonnen afgerond 2023: 2200

Mijlpalen: duurzaamheid in de kijker

Boerboom Nijmegen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat begint eigenlijk altijd bij jezelf. Zodoende hebben wij de stap gezet naar het plaatsen van zonnepanelen. De focus ligt op het hergebruiken van bestaande materialen om zo vervuiling tegen te gaan en bouwafval te verminderen. Een mooi voorbeeld hiervan is het hergebruik van de lokaaldeuren bij de verbouwing van het Canisius College. Vorig jaar hebben wij een proef uitgevoerd met de Fibo wandpanelen. Vanwege het succes en de tevredenheid over het werken met dit product - zowel visueel als in gebruik - is het massaal geïntegreerd in onze aanpak. Aankomend jaar staat een renovatie van 1500 badkamers op de planning waarbij we de Fibo wandpanelen gaan gebruiken.

Benieuwd naar de trends en ontwikkelingen in de bouwsector? Lees dan dit artikel.

Toekomstplannen en doelen voor 2024

Er staan een paar grote projecten op onze agenda waar wij nog niks over kwijt kunnen. Houd onze LinkedIn-pagina in de gaten voor updates voor het aankomende jaar.

Wij sluiten 2023 af met een gezamenlijke kerstviering en aansluitende borrel op kantoor. Wij zetten onze werkwijze en houding voort in 2024. Boerboom Nijmegen kijkt uit naar een nieuw en succesvol bouwjaar vol verbouwingen, onderhoud en renovaties voor woningen, scholen en studentenkamers. 

Het nieuws uit de bouwsector is voortdurend in beweging. Als bouw bedrijf volgt Boerboom Nijmegen actualiteiten op de voet. Enerzijds als aannemer en anderzijds als vastgoedexpert, is ons streven om op de voorgrond te staan van trends en ontwikkelingen. In dit artikel is ingezoomd op landelijke en regionale trends en hoe wij hierop inspelen.

Trend: duurzaamheid

In 2023 is duurzaamheid in de bouwsector urgenter dan ooit, met de groeiende wereldbevolking en de druk om CO2-neutraal en duurzaam te bouwen. Lees meer over onze stappen in duurzaam en circulair bouwen hier:

Duurzaamheid in de bouwsector
Duurzaam bouwen: 3 praktijkvoorbeelden
Boerboom implementeert badkamer renovatie panelen

Trend: Veranderende demografie

Veranderende demografie leidt tot vraagverandering in de bouwsector. De vergrijzing zorgt voor een groeiende vraag naar woningen voor ouderen, waarbij bouwbedrijven moeten investeren in technologieën en aanpassingen aan de behoeften van senioren. Urbanisatie leidt tot de vraag naar compacte en duurzame stedelijke woningen, terwijl de groeiende vraag naar kleinere woningen wordt aangedreven door verschillende factoren zoals vergrijzing, huizenprijzen en veranderende levensstijlen.

Trend: Verstedelijking

De snelle verstedelijking van Nederland leidt tot grote veranderingen in de bouwsector. Met een groeiende bevolking in steden en dorpen neemt de vraag naar nieuwe woningen en gebouwen, zoals appartementen en kantoren, sterk toe. Hierdoor ontstaat de noodzaak om bouwprojecten anders te ontwerpen en te realiseren, om te voldoen aan de behoeften van een grotere stedelijke bevolking.

De toenemende verstedelijking in Nederland vraagt om aanpassingen in de bouwsector. Er is een grotere vraag naar duurzame en energie-efficiënte woningen die aansluiten bij de behoeften van stadsbewoners. Ook is er focus op het creëren van aantrekkelijke voorzieningen en kantoren die flexibel zijn en voldoen aan de veranderende eisen van stedelijke bewoners en werknemers.

Met beperkte ruimte in steden moeten wij als bouw- en aannemersbedrijf Nijmegen creatieve oplossingen vinden, zoals hoogbouw, mix-used gebieden, en hergebruik van bestaande gebouwen. Efficiënt gebruik van beschikbare ruimte kan worden bereikt door compactere woningtypen en groene elementen in de bouw. Samenwerking tussen overheid, bedrijven en burgers is essentieel om Nederlandse steden en dorpen aantrekkelijker, duurzamer en efficiënter te maken voor de bewoners, zo ook Nijmegen.

(Bron: Trends in de bouw 2023)

Hoe anticipeert Boerboom Nijmegen op bovenstaande trends:

Boerboom Nijmegen speelt in op de veranderende demografie en de voortdurende krapte op de woningmarkt door strategisch te focussen op verschillende invalshoeken en leeftijdsgroepen. In samenwerking met wooncorporaties zoals SSH&, zetten we in op de groeiende vraag naar studentenwoningen. Zo is er bijvoorbeeld een fietsenkelder omgebouwd tot slim ontworpen kamers, wat aansluit op de behoeften van jonge bewoners. Voor onder andere de vergrijzende bevolking werken we samen met organisaties zoals Woonstichting Gendt, waar wij ons richten op het creëren van comfortabele en toegankelijke sociale huurwoningen. Tevens zijn bestaande panden uitgebreid en aangepast om nieuwe leslokalen te creëren voor het Montessori college, waarbij duurzaamheid en hergebruik van materialen centraal staan.

In de commerciële/private sector, vertegenwoordigd door MVGM, richt Boerboom Nijmegen zich op de uitdagingen van de voortdurende krapte op de woningmarkt. Wij zorgen voor regelmatig onderhoud van panden en richten ons niet alleen op eenmalige projecten, wat essentieel is om de woningvoorraad in goede staat te houden en te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige huisvesting.

Praktijkvoorbeelden

Boerboom Nijmegen erkent de groeiende wens van opdrachtgevers en partners omtrent duurzaamheid en circulariteit. Wij nemen het milieu en de samenleving serieus. Daarom streven wij naar het voldoen aan hogere eisen op het gebied van materialen en bouwprocessen, met duurzaam bouwen als leidraad. Samen werken wij aan een verbetering van het woon- en leefmilieu. In dit artikel - als vervolg op het eerste artikel - een aantal praktijkvoorbeelden van duurzaam bouwen door Boerboom Nijmegen.

Hergebruik van gevelbeplating

Bij het Montessori College heeft Boerboom Nijmegen de gevelbeplating hergebruikt. In plaats van nieuwe materialen aan te schaffen, zijn de bestaande gevelplaten zorgvuldig gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd. Dit heeft niet alleen geleid tot kostenbesparingen, maar ook tot het verminderen van de hoeveelheid bouwafval en het behoud van waardevolle grondstoffen.

Efficiënt afvalbeheer en recycling 

Bij Boerboom Nijmegen zijn we toegewijd aan efficiënt afvalbeheer en recycling op de bouwplaats. We hebben verschillende maatregelen genomen om waar mogelijk afval te verminderen en grondstoffen te hergebruiken. Zo verzamelen we restafval als zaagsel en houtsnippers voor Plosplan. Zij zijn specialist in het duurzaam verwerken van deze materialen tot onder andere bodembedekkers voor dierverblijven en het produceren van houtpellets voor het verwarmen van ruimtes en het opwekken van energie.

Op kantoor scheiden we afvalstromen zoals plastic en papier, metaal, piepschuim, hout en keramische tegels. We hebben ook speciale lampen bakken voor het verzamelen en recyclen van tl-buizen en elektronische apparaten.

Minimaal materiaalverlies

Waar mogelijk gooien we zo min mogelijk weg. Er gaat bijvoorbeeld geen hele lengte kozijnhout in de container. Echt alleen zaagverlies wordt weggegooid. Bij het frezen worden zodoende nieuwe glaslatten gemaakt, waardoor we de reststukken optimaal benutten. Door deze aanpak minimaliseren we niet alleen de hoeveelheid bouwafval, maar dragen we ook bij aan een efficiënt gebruik van grondstoffen.

Duurzaam bouwen speelt een essentiële rol in het creëren van een betere toekomst. We blijven ons inzetten in al onze bouwprojecten. Samen met jou streven we naar een positieve impact op het milieu en de samenleving.

Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht, blikken wij terug op 2022. Dit jaar bestaat Boerboom Nijmegen alweer 27 jaar. Het lange bestaan weerhoudt ons natuurlijk niet om aan de weg te blijven timmeren. De bouwsector blijft in beweging en externe factoren hebben invloed op ons als bouwbedrijf gehad. Hoe kijken wij terug op dit jaar?

Intern - medewerkers

In 2022 zijn bij ons vier nieuwe medewerkers in dienst getreden. Zo hebben wij Sandra (administratie/planning), Hans (machinale houtbewerking) en Tim (werkvoorbereider) welkom geheten. Niek is na zijn stage bij ons als timmerman aan de slag gegaan.

Naast medewerkers zijn bij ons tevens vier stagiairs begonnen. Lucas, Bas en Ahmed vervullen de stage als timmerman en Luc doorliep de stage als werkvoorbereider.

Peter en Hans zijn dit jaar extra in het zonnetje gezet. Hans is bij ons al 12,5 jaar timmerman. Peter is maar liefst 25 jaar in dienst bij Boerboom Nijmegen en is de spil in het bedrijf die kantoor en buitendienst verbindt. Ter ere van dit jubilea is er een personeelsuitje georganiseerd en afgesloten met een BBQ. 

Nieuwe samenwerkingen

Naast de bestaande samenwerkingen, zijn er een tweetal nieuwe opgestart. Zo werken wij sinds 2022 samen met Talis/Cuppens waarvoor Boerboom Nijmegen de klachtenonderhoud, en diverse BKT renovaties voor panden uit handen neemt. Voor Doornroosje heeft Boerboom Nijmegen de foyer in de zomer gerenoveerd en uitgebouwd.

Bouwproducten innoveren en Boerboom Nijmegen volgt de trends op de voet. Dit jaar zijn wij gestart met een test van de Fibo wandpanelen. Meer daarover kun je in het eerder verschenen nieuwsbericht lezen.

Bouw in het algemeen

Gelukkig kunnen we inmiddels spreken van een post corona tijdperk waarin iedereen weer op kantoor kan werken. Ongeacht de sector, heeft iedereen last van de energiecrisis en de geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Dit resulteert in het moeilijker verkrijgen van bouwmaterialen en stijgende energieprijzen.

Cijfers op een rijtje:
Totaal aangenomen projecten afgerond 2022: 320
Totaal klachtenbonnen afgerond 2022: 2400

Boerboom Nijmegen kijkt uit naar een nieuw succesvol bouwjaar in 2023.

Het entreegebied van Doornroosje is opnieuw ingericht ter aanvulling op de bestaande mogelijkheden. Voorheen was er enkel één entree voor beide zalen. Dit leverde met name problemen op bij de in- en uitstroom voor de garderobe. Boerboom Nijmegen is vlak na de vierdaagse gestart met de verbouwing en heeft dit inmiddels opgeleverd. Bezoekers worden nu via twee gescheiden ingangen opgedeeld door de nieuwe constructie. Echter, met de mogelijkheid voor een gezamenlijk entreegebied.

Zoals te zien is op onderstaande afbeeldingen zijn onder meer de trappen, een goederenlift, systeemplafond en kassa's geplaatst. Deuren en kozijnen zijn vervangen en er is een gedeelte van de verdiepingsvloer uitgebreid. In het artikel van de Gelderlander is een video geplaatst met uitleg over de verbouwing.

Doornroosje_verbouwing
Doornroosje

Bij de verbouwing heeft Boerboom Nijmegen bestaand materiaal hergebruikt. Zo zijn diverse traptreden en deuren opnieuw geplaatst.

Doornroosje is een algemeen begrip in Nijmegen en omstreken. Sinds juni 2014 bekleed dit poppodium het nieuwe gebouw pal naast het centraal treinstation, met daarboven het SSH&-complex Talia en daaronder de fietsenstalling.

Boerboom Nijmegen is midden augustus begonnen met de verbouwing van 93 woningen aan Welgelegen. Een SSH& studentencomplex in Nijmegen Heseveld. Bijzonder aan deze verbouwing is de doorlooptijd en reducering van verbouwingshinder dankzij Fibo sanitaire wandpanelen.

De doorlooptijd voor dit project bedraagt maximaal 46 weken. Hierbij worden de badkamers en toiletten gerenoveerd. Tijdens de verbouwing blijven alle studenten er wonen en hoeft niemand tijdelijk zijn of haar woonruimte te verlaten.

Voor de verbouwing heeft Boerboom Nijmegen gekozen voor de sanitaire wandpanelen van het merk Fibo. Dankzij deze wandpanelen is er een versnelde manier van werken. Per week worden er 1 á 2 gerenoveerde woningen (lees badkamer of toilet) opgeleverd. Onze onderhoudshelden plaatsen deze wandpanelen direct over het bestaande tegelwerk, hak- en sloopwerk is niet noodzakelijk. Naast de tijdsbesparing die Boerboom Nijmegen hiermee kan realiseren, is er bovendien minder overlast voor de bewoners tijdens het grootschalige renovatieproject. Minder bouwafval en minder geluidshinder.

Lees hier meer over de sanitaire wandpanelen.

Ter aanvulling op de bestaande mogelijkheden binnen Doornroosje, wordt het entreegebied heringericht. Boerboom Nijmegen zal deze verbouwing realiseren binnen de reguliere vakantiestop van 25 juli t/m 30 september aanstaande. Een nieuw constructief concept binnen de bestaande gebouwcontouren. Zonder meer hergebruiken we zoveel mogelijk materialen als deuren, kozijnen, isolatie en cortent staal.

Doornroosje is een algemeen begrip in Nijmegen en omstreken. Sinds juni 2014 bekleed dit poppodium het nieuwe gebouw pal naast het centraal treinstation, met daarboven het SSH&-complex Talia en daaronder de fietsenstalling.

In de bouwsector zijn duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker wordende begrippen. Bij Boerboom Nijmegen beamen we deze groeiende wens vanuit klanten en partners. Het milieu en onze samenleving stellen hogere eisen waaraan voldaan moet worden op het gebied van onder meer materialen en bouwprocessen. Boerboom Nijmegen volgt deze ontwikkelingen op de voet en houdt duurzaam bouwen als leidraad aan in de aanpak. Samen werken wij aan een verbetering van het woon- en leefmilieu.

1. Fietsenstalling omgebouwd tot woningen

Door het kamertekort bij SSH& Galgenveld, is er op slimme én duurzame wijze gebruik gemaakt van de al bestaande ruimte, namelijk de fietsenstalling. Deze is omgebouwd tot kamers, de vijftal fietsenbergingen is naar buiten gebracht. De hemelwaterafvoer is afgekoppeld van het riool, waardoor dit water terechtkomt in een walli. Bijzonder is dat de fietsenkelder rondom de bomen heen is gebouwd, zodat deze behouden blijven. Hierboven op is een sedumdak geplaatst.

2. Uitbouw lokalen met hergebruikte materialen

De materialen zijn op basis van duurzaamheid uitgekozen. De opbouw is afgewerkt met een sedum dak. De beplanting op het dak zorgt voor bescherming tegen extreme temperatuurverschillen en is dus een natuurlijke isolatie. De aluminium kozijnen zijn uit de oude muur gehaald en hergebruikt bij de opbouw van het Montessori College. In normale gevallen zou dit worden weggegooid, maar bij Boerboom Nijmegen vonden we dit zonde.

3. Verbouw kantoor SSH& Laan van Scheut

Bij het verbouwen van het kantoor SSH& Laan van Scheut hebben we oude plafondplaten hergebruikt. Deze plafondplaten, afkomstig van systeemplafond zijn als spouwisolatie ingezet tijdens de renovatie. Bovendien zijn de aluminium binnenkozijnen hergebruikt.

Duurzaam bouwen: het effect van ons handelen

Bij het realiseren, onderhouden en het daadwerkelijk bouwen, is het vertrekpunt dat dit op een zo duurzaam mogelijke manier bewerkstelligt wordt. Er zijn tal van redenen waarom Boerboom Nijmegen kiest voor duurzaam bouwen waar mogelijk: we bouwen letterlijk aan de toekomst waarbij er gebruik gemaakt kan worden van slimme innovatieve technieken en bouwstijlen. Wij kijken structureel naar mogelijkheden voor het hergebruiken van materialen, natuurinclusief bouwen met bijvoorbeeld sedumdaken en zoeken materialen uit die rekening houden met het milieu en de gezondheid.

In de bouw- en infrastructuursector wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo is Boerboom Nijmegen ook op zoek naar mogelijkheden om verder te verduurzamen. Van het hergebruiken van al bestaande middelen, zoveel mogelijk groen laten terug te komen door middel van het plaatsen van sedumdaken tot het gebruik van duurzame(re) bouwmaterialen. Sinds kort hebben wij nieuwe badkamer panelen geïmplementeerd in onze aanpak. Een duurzamere tegelsoort die daarnaast nog eens vele voordelen op andere aspecten met zich meebrengt.

Fibo wandpanelen

De duurzame(re) wandpanelen wat in dit artikel besproken wordt, zijn van het merk Fibo. Een snel en duurzame alternatief voor tegelwerk bij badkamerrenovaties. Het wandpaneel is vervaardigd uit duurzame materialen en bevat drie lagen: hoogwaardige kunststof toplaag (HPL), 7-laags WBP multiplex van berkenhout en tot slot een versterkte achterzijde met dampscherm. De wandpanelen worden gemaakt van PEFC gecertificeerd berkenhout. Het hout is dus afkomstig uit een duurzaam beheerd bos en dit bos blijft in stand. De badkamer panelen zijn kant-en-klaar en voorzien van een waterdichte klikverbinding. Wat deze wandpanelen geschikt voor sanitair maakt is dat ze antibacterieel en ongevoelig voor schimmels zijn.

Badkamer panelen van Fibo
De sanitaire wandpanelen waar Boerboom Nijmegen mee werkt.

De voordelen van de badkamer renovatie panelen

Allereerst hebben wij een proef uitgevoerd bij de renovatie van een badkamer met deze sanitaire wandpanelen.

De voordelen op een rij: